Belangrijk jaar voor zzp’ers

Belangrijk jaar voor zzp’ers

Recent heeft minster Henk Kamp van Sociale Zaken in een kamerbrief aangegeven wat de status is van de maatregelen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van het SER-advies ‘Zzp’ers in beeld’.

In het eerste kwartaal van 2012 worden de uitkomsten van het onderzoek naar de pensioenopbouw van zzp’ers aan de Tweede Kamer verstuurd. Het kabinet wil op basis hiervan kijken of pensioenvoorzieningen en –producten aansluiten op de vraag. Daarnaast komt het kabinet naar verwachting in het voorjaar met een eenduidige definitie van ondernemerschap en een actieplan om de regeldruk voor zzp’ers te verminderen.

Uit de brief is ook naar voren gekomen wat de inkomenspositie van zzp’ers was in 2008. Het blijkt dat het gemiddelde inkomensverschil tussen werknemers en zzp’ers nog maar zeer beperkt is, zie ook onderstaande grafiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij komen in het eerste kwartaal met een rapport over het inkomen van zzp’errs in 2009, waardoor helderheid moet ontstaan in hoeverre de crisis zzp’ers raakt. 

Bron: CBS, Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2011.