BTW-suppletie formulier

BTW-suppletie formulier

Vanaf 1 april moeten deze BTW-correcties worden aangegeven met twee verplicht gestelde suppletieformulieren: ‘Suppletieaangifte omzetbelasting tot en met 2009’ en de ‘Suppletieaangifte vanaf 2010’. Dit formulier is te vinden op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Daarnaast kunt u ook een digitaal verzoek sturen naar de Belastingdienst.

U bent verplicht om suppletieaangifte te doen zolang de naheffingtermijn loopt, oftewel gedurende vijf jaar na het jaar waarover u suppletie moet doen. U bent verplicht om in deze periode een suppletieaangifte te doen, anders kan de Belastingdienst u een vergrijpboete opleggen. Om uw administratieve lasten te beperken mogen BTW-correcties tot €1000 voortaan gewoon worden verwerkt in uw eerstvolgende BTW-aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking.