Let op spookfacturen

Let op spookfacturen

Facturen van het handelsregister zijn sowieso verleden tijd. Vanaf 1 januari 2013 ontvangen ondernemers namelijk geen factuur meer van de Kamer van Koophandel (KvK), omdat de jaarlijkse bijdrage wordt afgeschaft. Alleen facturen over 2012 kunnen nog worden ontvangen.

Wel blijven ondernemers betalen voor de activiteiten van de KvK, maar de financiering hiervan loopt via het ministerie van Economische Zaken. De KvK waarschuwt  ondernemers extra alert te zijn op spookfacturen. Let dus goed op dat wanneer u facturen van de KvK ontvangt over 2013, dit eigenlijk spookfacturen zijn.

Spookfacturen in Hoorn
Naast spookfacturen van het handelsregister circuleren er ook al enige tijd nepnota’s voor de gemeentegids. Veel steden waren al de dupe van spookfacturen van Holland Multimedia & Advies en sinds halverwege december zijn deze ook in Hoorn en omgeving in omloop. De facturen worden tevens onder de naam Media & Advies IT – Gemeentegids verstuurd.

Het bedrijf stuurt facturen voor vermeldingen waar niet om is gevraagd. Zo zijn er door bedrijven facturen en aanmaningen ontvangen voor het plaatsen van bedrijfsgegevens op www.gemeente-index.nl, terwijl deze website niet eens online maar geschorst is.

Mocht u een soortgelijke herinnering ontvangen hebben, negeer deze dan of vraag om opheldering over de overeenkomst. Het advertentiebureau moet kunnen aantonen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

Hulp bij spookfacturen
Rond de drukke feestdagen en in de rustige zomerperiode zijn fraudeurs het meest actief. Kijk voor alle actuele meldingen over spookfacturen op Fraudehelpdesk.
Denkt u het slachtoffer te zijn geworden van spookfacturen, neem dan eens contact op met Wuite Recherche.