Wijziging Zorgverzekeringswet

Wijziging Zorgverzekeringswet

Wijziging Zorgverzekeringswet (Zvw)
Voorheen dienden werknemers een inkomensafhankelijke bijdrage te betalen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Werkgevers hielden deze bijdrage in en vergoedden deze aan werknemers, die er vervolgens loonbelasting/premie volksverzekeringen over betaalden.

Vanaf 1 januari 2013 is dit veranderd en houden werkgevers geen bijdrage voor de Zvw meer in op het loon van de werknemer. Wel wordt in veel gevallen de werkgeversheffing Zvw betaald, die wordt berekend op basis van het maximum bijdrageloon Zvw. Het tarief van de werkgeversheffing Zvw is 7,75% van het bijdrage-inkomen. Deze werkgeversheffing betalen werkgevers alleen wanneer in voorgaande jaren een vergoeding bijdrage Zvw aan werknemers is betaald.

Eigen bijdrage Zvw
Wanneer werkgevers tot en met 2013 geen vergoeding bijdrage Zvw hebben betaald, verandert er niets voor hen. Werknemers betalen de bijdrage Zvw zelf, waarbij deze wordt ingehouden op het nettoloon. Het tarief van deze inhouding is in dit geval 5,65%.

Het maximum voor het bijdrage-inkomen in 2013 is vastgesteld op 50.853 euro.

Wanneer een werknemer meerdere inkomens heeft, kan het zijn dat het totale inkomen van de betreffende werknemer hoger is dat het maximumbijdrageloon. In dat geval krijgen werkgevers tot en met 2012 een teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, maar over 2013 is deze teruggaaf niet langer van toepassing.

Tabel werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw
Op de website van de Belastingdienst staat de tabel werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw.
Hierin staat in welke situaties werkgevers de werkgeversheffing Zvw betalen en wanneer werknemers de Zvw zelf afdragen.

Meer weten over Zvw
Wilt u meer weten over de veranderingen rond de Zorgverzekeringswet (Zvw), neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.