Voorstel om kleinere webwinkels te ontzien

Voorstel om kleinere webwinkels te ontzien

Per 1 januari gelden er in Europa nieuwe BTW-regels voor de verkoop van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Denk aan producten zoals films, muziek en e-books. Hierdoor zijn de producten en diensten belast met het BTW-tarief waar de klant woont. Dit heet de MOSS-regeling.

MOSS-regeling

De Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling) zorgt er voor dat een ondernemer niet in ieder land apart BTW-aangifte hoeft te doen. Bedrijven kunnen de BTW over hun diensten of producten aangeven via één lidstaat van de Europese Unie (EU).

Wel leidt de MOSS-rgeling daardoor tot meer administratieve lasten. Er moeten namelijk een aantal stappen worden genomen en gedocumenteerd:

  • In welke EU-lidstaten wonen de consumenten en welke BTW-tarieven hanteren deze landen?
  • Hoe moet de registratie plaatsvinden?
  • Binnen welke termijn moet de registratie plaatsvinden?
  • Is de huidige manier van een administratie voeren voldoende of moeten de interne IT-en ERP-systemen worden aangepast?

Drempelbedrag

De PvdA is bang dat de nieuwe regels zullen leiden tot administratieve problemen bij kleine ondernemers. Daarom hebben Europarlementariër Paul Tang en Tweede Kamerlid Ed Groot bij zowel de Europese Commissie als de Nederlandse regering gevraagd deze problemen eens in kaart te brengen.

De Europese Commissie heeft inmiddels aangegeven dat het probleem kan worden opgelost door voor de toepassing van de Europese BTW-regels een drempelbedrag in te voeren. In dat geval worden kleinere ondernemers in Europa ontzien en geen uitgebreide BTW-administratie voor de online verkopen bij te houden.

Er is voorlopig nog niet aangegeven hoe hoog dit drempelbedrag zal zijn. Naar verwachting zal de Europese Commissie in 2016 pas met concrete voorstellen komen.

Hulp nodig?

Wilt u in de tussentijd meer weten over de MOSS-regeling, of hoe u zich hiervoor kunt aanmelden? Wij helpen u uiteraard graag.