Wijzigingen in de WW

Wijzigingen in de WW

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid, krijgen werknemers die vanaf 1 juli 2015 een WW-uitkering aanvragen te maken met nieuwe regels.

Inkomensverrekening

De eerste aanpassing in de WW is dat iemand in het eerste halfjaar van de WW werk mag zoeken dat past bij zijn of haar eigen opleidings- en werkniveau. Na deze periode wordt alle arbeid passend. Dit houdt in dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze periode was voorheen een jaar.

Een andere belangrijke wijziging in de WW is dat het systeem van urenverrekening – het minderen van uren die u (deels) werkt, of werken voor een lager loon dan de hoogte van de WW-uitkering – is vervangen door een systeem van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt werken tijdens de uitkering aantrekkelijker. 70% van wat er verdient wordt, wordt verrekend met de WW-uitkering. Het andere deel (30%) wordt niet in mindering gebracht, waardoor dit ook echt extra inkomsten zijn.

Als gevolg daarvan wordt de WW-uitkering voortaan niet meer per kalenderweek, maar per kalendermaand vastgesteld. De verrekening van inkomen met de uitkering wordt over dezelfde kalendermaand gedaan. Hierdoor wordt de WW pas na afloop van de kalendermaand uitbetaald.

Wijzigingen in WW per 2016

Een aantal wijzigingen in de WW zijn nu al bekend, maar gelden pas als wanneer na 1 januari 2016 een nieuwe WW-uitkering wordt ontvangen.

Dit betreft allereerst de maximale duur van de WW-uitkering. Deze is verkort en duurt nu maximaal 24 maanden. Als werkgever kunt u in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met uw werknemers afspraken vastleggen over mogelijke aanvullingen op de WW. Daarbij wordt de duur van de WW vanaf 2016 tot en met 2019 stapsgewijs korter.

Een andere wijziging is omtrent het arbeidsverleden. Iemand ontvangt nu over de eerste 10 jaar van zijn of haar arbeidsverleden voor elk gewerkt jaar 1 maand WW. Daarna ontvangt hij of zij voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW.

Overzicht van alle WW wijzigingen

Hieronder volgt een handig overzicht van hoe de oude situatie was en hoe deze nu is geworden voor de WW-uitkering:

Hoe was het?

Hoe is of wordt het?

Duur: maximaal 38 maanden

Maximaal 24 maanden + eventuele aanvulling in de cao

Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

Blijft gelijk, oftewel 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon

Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW

Eerste 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna ieder jaar arbeidsverleden is een halve maand WW

Na 1 jaar is alle arbeid passend

Na een half jaar is alle arbeid passend

Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening

Inkomensverrekening vanaf de eerste WW-dag

Meer weten over de aanpassingen?

Wilt u meer weten over de aanpassingen in de WW. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.