Wet DBA – Wat verandert er voor ondernemers

Wet DBA – Wat verandert er voor ondernemers

Waar ondernemers voorheen een VAR dienden te overleggen, is deze vervangen door de Wet DBA. Het hoofddoel van de Wet DBA is om schijnzelfstandigheid terug te dringen waar wij eerder al over schreven. Dit komt Schijnzelfstandigheid komt er kortgezegd op neer dat een zzp’er meer wordt gezien als werknemer dan ondernemer.

Om deze transitie richting de Wet DBA soepel te laten verlopen geldt een overgangsperiode tot 1 mei 2017, waarin De Belastingdienst ondernemers de tijd geeft te voldoen aan de Wet DBA en er geen naheffingen en boetes worden opgelegd.

Veel ZZP’ers voldoen nog niet aan Wet DBA

Uit recent onderzoek van uitzendbureau TNS Nipo in opdracht van Randstad blijkt dat vooralsnog het merendeel van de zzp’ers nog niet voldoet aan de eisen van de Wet DBA.

Het onderzoek laat zien dat veel ondernemers nog niet hun administratie op orde hebben, terwijl opdrachtgevers er zeker over willen zijn dat dit op orde is. Als namelijk op een later moment blijkt dat dit niet het geval is kost dit de opdrachtgever veel geld.

PWC Tax becijferde dat voor iedere €10.000 die aan een zzp’er betaald is, de opdrachtgever een bijkomend risico loopt van €17.000. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het arbeidsrechtelijke risico van een dienstverband en de daarbij gepaard gaande kosten als pensioen, loonbetaling bij ziekte etc. Het is dus zaak voor beide partijen om de zaken goed op orde te hebben.

Modelovereenkomsten

Om te voldoen aan de Wet DBA kunnen partijen een zogenoemde modelovereenkomst met elkaar sluiten. Dit is niet verplicht en in sommige gevallen ook niet nodig wanneer het overduidelijk is dat er geen sprake is van een dienstverband. Het is wel aan te bevelen om hier op voorhand duidelijkheid over te hebben.

Partijen kunnen zelf modelovereenkomsten opstellen en deze laten toetsen door de Belastingdienst. Daarbij wordt er gekeken of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en getoetst op arbeid, loon en gezag.

Op de website van De Belastingdienst staat een factsheet voor zzp’ers over de beoordeling van DBA. Ook zijn daar voorbeeldmodelovereenkomsten te vinden, die u kunt gebruiken voor uw eigen situatie en die zijn goedgekeurd.

Zelfstandigen in de bouw

Voor zelfstandigen in de bouw, hout en techniek is het belangrijk dat in de overeenkomst die wordt opgesteld met een opdrachtgever duidelijk naar voren komt dat de partijen hiermee geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van aanneming van werk.

Ook mag er geen gezagsverhouding zijn tussen opdrachtgever en de zzp’er, omdat de fiscus de werkrelatie in dat geval ziet als een dienstverband en er loonheffing betaald moet worden door het bedrijf.

Denk verder ook aan zaken die ertoe kunnen bijdragen dat u kan worden gezien als een werknemer in plaats van opdrachtnemer, bijvoorbeeld werkkleding waarop het logo danwel bedrijfsnaam staat van uw opdrachtgever. Dit kan bij een controle nare gevolgen hebben.

Het is daarom voor u als zzp’er zaak om bij het aannemen van opdrachten onder meer eigen vervoer, werkkleding en gereedschap te regelen zodat u onafhankelijk bent van uw opdrachtgever.

Vrije vervanging

Er is ook een model van vrije vervanging, waarbij het uitgangspunt is dat er geen verplichting tot persoonlijke arbeid is en de opdrachtnemer zich vrij moet kunnen ververvangen.

Wanneer er in de overeenkomst niets is geregeld over vervanging, wordt uitgegaan van een verplichting de arbeid persoonlijk te verrichten. Dit is immers de normale situatie. Er is géén sprake van vrije vervanging als:

  • De opdrachtnemer zich slechts met toestemming van de opdrachtgever door een derde mag laten vervangen (art. 7:659 BW)
  • De opdrachtgever de vervanging zelf regelt
  • Als de opdrachtnemer zich mag laten vervangen door en derde, die deel uitmaakt van een aan de opdrachtgever bekende of gesloten ‘pool’ van personen.

Meer vragen over wet DBA

Heeft u nog meer vragen over de Wet DBA of over uw specifieke situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.