Pensioen in eigen beheer ten einde

Pensioen in eigen beheer ten einde

Wat is pensioen in eigen beheer?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag u uw pensioen in uw eigen BV opbouwen. De hiervoor gemaakte pensioenafspraken vertegenwoordigen een bepaalde waarde, waarvan jaarlijks een gedeelte kan worden gereserveerd voor de toekomstige uitkeringen en als belastbaar bedrag wordt ingebracht bij de BV.

Naast dit belastingvoordeel is een ander voordeel dat dit kapitaal binnen de eigen BV blijft en daardoor gebruikt kan blijven worden voor investeringen.

Waarom eindigt het pensioen in eigen beheer?

De afgelopen jaren is door diverse fiscale maatregelen de jaarlijkse pensioenopbouw steeds verder beperkt. In verband met het verschil tussen het commerciële rentetarief en het fiscaal wettelijk verplichte tarief van 4% is de commerciële waarde/verplichting van de pensioenafspraken vele malen hoger dan wat er vaak daadwerkelijk op de balans van de onderneming staat.

Wanneer zou worden besloten om door de BV dividend uit te laten keren waarin een pensioen in eigen beheer is ondergebracht, stelde de Belastingdienst dat hierbij rekending gehouden diende te worden met de reële commerciële waarde.

Als de BV in dat geval onvoldoende middelen zou hebben om het dividend uit te keren wordt het dividend aangemerkt als belaste afkoop van de hele pensioenafspraak, met als gevolg een heffing van 52% als inkomstenbelasting verhoogd met 20% revisierente.

Bij veel BV’s blijkt dat zij niet kunnen voldoen aan deze pensioenverplichting en daarom is besloten tot een wetswijziging.

Wat zijn voor u de gevolgen?

De Nederlandse overheid heeft voorgesteld dat het per 1 januari 2017 voor DGA’s niet langer mogelijk zal zijn om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

In het wetsvoorstel staat dat u in de komende drie jaar belastingvrij de pensioenafspraken kunt verlagen, wat ook wel afstempelen wordt genoemd, waarbij de commerciële waarde kan worden afgestempeld tot de fiscale waarde.

Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om in de komende drie jaar af te zien van de pensioenafspraken en het al opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen. Op deze manier bent u dan alleen loonbelasting verschuldigd over de fiscale waarde en kan in eigen beheer opgebouwd vermogen worden vrijgemaakt.

Bij het afkopen van de pensioenafspraken wordt zelfs in 2017 een korting van 34,5% verleend op de fiscale waarde op peildatum 31 december 2015, waarbij de korting in 2018 nog 25% bedraagt en in 2019 19,5%.

Wanneer u besluit het pensioen dat u in eigen beheer heeft opgebouwd niet af te kopen, kunt u deze omzetten in en oudedagsverplichting.

In zowel het geval van afstempelen als afkoop dient de (ex)-partner in te stemmen.

De ingangsdatum van de wetswijzing is nog niet definitief en afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste kamer.

Vragen over pensioen in eigen beheer?

 

Heeft u nog vragen over het pensioen eigen beheer of wat de gevolgen zijn in uw specifieke geval? Neemt u dan gerust contact met ons op.