Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting