BTW-tarief arbeidsloon voor de bouw tijdelijk naar 6%

BTW-tarief arbeidsloon voor de bouw tijdelijk naar 6%

De belangrijkste maatregel betreft het tijdelijk verlagen van het btw-tarief voor het verbouwen of herstellen van een woning. Deze maatregel is ingegaan op 1 oktober 2010 en zal duren tot en met 1 juli 2011.

 

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden om te voldoen aan deze maatregel:

• Het betref renovatie en/of herstel van een woning.
• De woning moet minimaal twee jaar oud zijn (na ingebruikname).
• Btw-tarief van 6% geldt alleen voor arbeidsloon. Materialen worden gewoon tegen het 19%-tarief gefactureerd.
• Het gaat om projecten die in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 1 juli 2011 zijn afgerond. Een project dat na 1 juli 2011 wordt afgerond valt in zijn geheel buiten deze regeling.

Naast deze maatregel heeft De Jager de volgende maatregelen afgekondigd die de huizenmarkt weer vlot moeten trekken:

• Tijdelijk hogere grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van €350.000,-.
• Verlenging tijdelijke regeling ter voorkoming van dubbele lasten. Het blijft het een jaar langer mogelijk om voor twee huizen in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek, omdat het in veel situaties moeilijk blijkt het oude huis te verkopen. Deze regeling zal pas aan het einde van 2012 komen te vervallen.
• Verlening van de regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekaftrek.
• Wanneer in 2011 een woning wordt gekocht en datzelfde huis binnen een jaar wordt doorverkocht, is bij de tweede verkoop alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de eventuele winst.