Privacyverklaring website en cookies

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Planmasters zorgvuldig met je gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Planmasters zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Planmasters heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Privacy

Planmasters stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  Planmasters houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacy-beleid van Planmasters wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Planmasters persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe Planmasters omgaat met je persoonsgegevens is vastgelegd in onze uitgebreide privacyverklaring.

Uw rechten

Planmasters verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Planmasters met jou of jouw werkgever heeft gesloten. Als je persoonsgegevens worden verwerkt, heb je het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heb je recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Meer informatie over je rechten, tref je aan in onze uitgebreide privacyverklaring;

Website en cookies

De website van Planmasters, die je nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die je via de website of per e-mail aan Planmasters verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van je verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Planmasters gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben hiervoor de volgende privacy-maatregelen genomen:

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en het IP-adres is hiermee geanonimiseerd;
  • Gegevens delen met Google (o.a. voor advertentiedoeleinden) is uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot je privacy, dan verzoeken wij je contact met ons te nemen.