FI-nummer voortaan RSIN-nummer

FI-nummer voortaan RSIN-nummer

RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer en wordt uitgegeven door de Kamer van Koophandel (KvK). Belastingplichtige personen die al een FI-nummer hebben behouden dit nummer en daarvan zal alleen de naam ervan wijzigen in RSIN.
Het RSIN-nummer zal worden opgenomen in het Handelsregister van de KvK, naast het KvK-nummer. Het RSIN-nummer hoeft echter niet vermeld te worden op briefpapier en dergelijke.
 

Het doel van het nieuwe nummer is om te streven naar ‘één loket’ voor ondernemers. Nieuwe ondernemers hoeven zich namelijk voortaan niet meer aan te melden bij de Belastingdienst maar uitsluitend bij het Handelsregister. De belastingdienst gebruikt het RSIN-nummer om andere nummers samen te stellen, zoals het btw-nummer en het Loonheffingsnummer. Het KvK-nummer was daarvoor niet meer toereikend.

Het RSIN-nummer is van toepassing op rechtspersonen zoals BV, NV, verenigingen, stichtingen en coöperaties. Maar ook samenwerkingsverbanden als een maatschap, VOF en commanditaire vennootschap krijgen een RSIN-nummer.