Vanaf 2013 geen heffing meer bij KvK

Vanaf 2013 geen heffing meer bij KvK

Bij het oprichten van een onderneming is het verplicht om je in te schrijven in het handelsregister van de KvK, waarbij jaarlijks een bepaalde bijdrage moet worden betaald. Ondernemers stellen zich vaak de vraag wat zij voor deze bijdrage terugkrijgen.

Na overleg tussen minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en de KvK is nu besloten dat deze heffing vanaf 1 januari 2013 helemaal verdwijnt. Minister Verhagen maakte eerder al bekend dat in 2012 de heffing wordt verlaagd met 10% om zo ondernemers tegemoet te komen. Momenteel kosten de heffingen ondernemers op jaar basis in totaal 160 miljoen euro.

Minister Verhagen is van mening dat de ondersteuning voor ondernemers effectiever en goedkoper moet worden. Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een plan om de KvK te moderniseren. Met het afschaffen van de heffing zet de Kvk de eerste stap in deze modernisering. Verder is het de bedoeling dat de twaalf regionale KvK’s worden ondergebracht in één organisatie; het Ondernemersplein. Hier kunnen ondernemers in het vervolg terecht voor informatie en advies, maar ook voor het aanvragen van subsidies, BTW-nummers en uiteraard inschrijving in het handelsregister. Het uitgebreide plan zal in oktober door minster Verhagen worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.