Maatregelen bezuinigingsakkoord uitgewerkt

Maatregelen bezuinigingsakkoord uitgewerkt

Maar wat betekent dit voor ondernemers? Hieronder volgen een aantal maatregelen die vooralsnog zijn afgesproken:
• Allereerst wordt de btw op luxegoederen verhoogd van 19% naar 21%, net als de accijns op alcohol,  fris en sigaretten. De maatregel geldt vanaf oktober 2012. Daarnaast worden de belastingschijven niet geïndexeerd, waardoor belastingbetalers sneller meer belasting zullen betalen.
• Werkgevers gaan allemaal de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen, terwijl ontslagvergoedingen worden beperkt.
• Verder wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft. Momenteel mag een werkgever de eerste 19 eurocent van de reiskostenvergoeding belastingvrij uitkeren, maar met de huidige plannen moet over het volledige bedrag straks belasting worden betaald.
Daarnaast worden er ook een aantal zaken teruggedraaid:
• De btw op kaartjes voor podiumkunsten wordt verlaagd.
• Het eurovignet blijft intact en wordt duurder, wat van invloed gaat zijn op het vrachtvervoer. Ook gaat de rode diesel omhoog.
• De verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid.
Ondernemersorganisaties zijn blij met het akkoord en noemen het een moedig pakket dat goed is voor Nederland. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verwachten dat hiermee financiële stabiliteit wordt verzekerd en het een bijdrage vormt voor het herstel van het international imago.