Wet Flex BV per 1 oktober ingevoerd

Wet Flex BV per 1 oktober ingevoerd

 

Gehoopt werd om de wet nog op 1 juli in te voeren, maar dit bleek onhaalbaar. Daarom is de invoeringsdatum opgeschoven naar 1 oktober 2012. Verwacht wordt dat een deel van de 750.000 eenmanszaken en maatschappen gaat overstappen op de flexibele bv.

Een belangrijke verandering is dat het minimumkapitaal van 18.000 euro dat voorheen nodig was voor een bv wordt afgeschaft. Ondernemers kunnen vanaf oktober zelf kiezen hoeveel zij bij de oprichting van de bv willen inbrengen. Daarnaast komt de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen te vervallen en worden de mogelijkheden verruimd om besluitvorming buiten de algemene vergadering plaats te laten vinden. Tot slot worden de bank- en accountantsverklaring bij inbreng van natura afgeschaft.

Als u als ondernemer al een bv heeft dient u de statuten bij de notaris te laten wijzigen. Wanneer de statuten niet worden gewijzigd kunt u namelijk niet profiteren van de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Zo kunnen bv’s met meerdere personen onder de nieuwe wet hun statuten op maat inrichten. Daarnaast zijn voor afspraken over verdeling van de winst en zeggenschap de wettelijke belemmeringen weggevallen. Er kunnen bijvoorbeeld winstrechteloze en stemrechtloze aandelen worden gecreëerd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een Flex bv en wat deze voor u kunnen betekenen? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek met ons aan.