Hoogste btw-tarief per oktober naar 21%

Hoogste btw-tarief per oktober naar 21%

Het nieuwe btw-tarief van 21% geldt voor goederen en diensten die een ondernemer levert vanaf 1 oktober 2012. Hierbij is de leveringsdatum bepalend en dus niet de factuurdatum. Het oude btw-tarief van 19% wordt gehanteerd wanneer goeden of diensten vóór 1 oktober 2012 worden geleverd, ook wanneer de factuur na 30 september 2012 wordt verstuurd.

Wanneer u goederen danwel diensten levert vanaf 1 oktober 2012, maar vóór 1 oktober 2012 factureert, dan moet ook al het nieuwe btw-tarief van 21% worden gebruikt.
Verder dienen doorlopende leveringen, zoals abonnementen, apart te worden verrekend. Hierbij geldt dat zowel voor als na 1 oktober 2012 wordt geleverd en de factuur dus ook over die periode moet worden opgesplitst.

Wanneer u altijd aan het begin van het jaar een factuur verstuurd voor het hele jaar, dan mag de factuur voor 2013 nog het extra verschuldigde btw over het laatste kwartaal van 2012 in rekening brengen.

Bij de levering van onroerende zaken geldt voor een aantal situaties een overgangsregeling.

Let er, naast het veranderen van de percentages op facturen, op dat de percentages ook worden aangepast op andere communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw website en de pagina waarop de algemene voorwaarden staan. Wanneer er tot slot voor de administratie wordt gewerkt met een softwarepakket, moet u opletten dat de voorbelasting goed wordt geboekt.

Mocht u nog vragen hebben over het nieuwe btw-tarief of de administratie hiervan kunt u altijd even contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.