Factuureisen 2013

Factuureisen 2013

Factuureisen 2013

Een factuur moet vanaf 1 januari de volgende gegevens bevatten:

 • Uw naam, adres en btw-identificatienummer
 • Naam en adres van de klant. Wanneer het een buitenlandse transactie betreft is ook een btw-identificatienummer vereist
 • De uitreikingdatum van de factuur
 • Het factuurnummer, waarbij de nummering doorlopend moet zijn
 • Een omschrijving van de werkzaamheden
 • Datum van de werkzaamheden
 • Datum waarop een vooruitbetaling is gedaan
 • Maatstaf van heffing
 • De hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of diensten
 • Wanneer er sprake is van verschillende werkzaamheden dient u telkens het van toepassing zijnde btw-tarief te vermelden
 • De eenheidsprijs is exclusief btw en eventuele kortingen
 • Het btw-tarief (0, 6 of 21 procent) en het btw-bedrag in euro’s
 • Eventueel verwijzingen naar vorige facturen
 • Indien de afnemer de factuur uitreikt, ook wel selfbilling genoemd, in plaats van degene die de werkzaamheden verricht, dient de factuur vermeld te worden als ‘factuur uitgereikt door afnemer’
 • Wanneer er sprake is van een verwijzing naar een geldende vrijstelling of intracommunautaire levering (export naar andere EU-landen) die onder het nultarief valt, wordt de btw geheven van de afnemer. Er dient dan op de factuur ‘btw verlegd’ te worden vermeld.
 • Indien een fiscaal vertegenwoordiger de btw voldoet dient ook zijn naam, adres en btw-dientificatienummer vermeld te worden.

Hieronder zijn enkele factuureisen nader toegelicht.

Nummering facturen

Een van de factuureisen is dat een factuur een nummer dient te hebben dat deel uitmaakt van een reeks. In deze nummering mogen geen gaten voorkomen. Bij een foute factuur moet u deze bewaren en een correctie toepassen, door de factuur terug te nemen en een nieuwe te versturen. De teruggenomen factuur dient in uw administratie te worden bewaard.

Facturen die een corrigerend karakter hebben moeten duidelijk verwijzen naar de oorspronkelijke factuur. Elk document dat een wijziging aanbrengt in de oorspronkelijke factuur geldt als een factuur en een dergelijk document dient dan ook een opvolgend nummer te krijgen en aan de factuureisen te voldoen.

Vermelding btw-vrijstelling

Een andere eis voor facturen is dat wanneer van toepassing enige vrijstelling wordt vermeld op de factuur. Hierbij dient het voor de afnemer alsook de Belastingdienst duidelijk te zijn welk belastingregime wordt toegepast, aangezien de fiscale verplichtingen van de afnemer hiervan afhankelijk zijn.

De aanduiding moet specifiek genoeg zijn en mag niet enkel bestaan uit de vermelding van bijvoorbeeld ‘nultarief’ of ‘vrijstelling’. Indien er sprake is van zowel belaste als vrijgestelde prestaties moet het factuurbedrag zijn gesplitst in een belast en onbelast deel. Op de factuur moet daarbij worden aangegeven om welke vrijstelling het gaat.

Vragen over factuureisen

Mocht u nog vragen hebben over de factuureisen voor 2013 kunt u altijd even contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst