BTW- tarief verlaagd naar 6 procent

BTW- tarief verlaagd naar 6 procent

Btw-tarief verlaagd naar 6 procent
Het verlaagde tarief mag van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 worden toegepast op renovatie en herstel van woningen die langer dan twee jaar in gebruik zijn. Hieronder vallen onder meer:

• Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap,      dakterras, veranda, dakkapel en serre
• Het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas
• Het verwijderen van asbest

Het verlaagde btw-tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de materialen die gebruikt worden bij de renovatie of het herstel van de woning. Deze dient u dus apart in rekening te brengen en voor bouwmaterialen geldt zodoende het btw-tarief van 21 procent.

Verder mogen hoveniers en architecten eveneens het verlaagde btw-tarief hanteren. Denk daarbij aan het maken van bouwtekeningen en tuinonderhoud.

Uitzonderingen op lager btw-tarief
Hieronder volgen een aantal voorbeelden waarin de werkzaamheden niet onder het verlaagde btw-tarief vallen:

• Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen
• Het glazenwassen van woningen
• Het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning

Alleen op woningen
Het verlaagde btw-tarief is alleen van toepassing op woningen. Wel is het zo dat volgens de huidige regelgeving ook woonboten en woonwagens worden gezien als woningen.
Hieronder volgen objecten die niet worden aangemerkt als woning:

• Bedrijfsgebouwen en –ruimtes
• Afzonderlijke garageboxen
• Vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan
• Hotels en/of pensions
• Asielzoekerscentra
• Ziekenhuizen danwel internaten

Deelfacturen
Het verlaagde tarief geldt slechts wanneer de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en voor 1 maart 2014. Wanneer u deel uitmaakt van een groter project dat na 1 maart 2013 wordt afgerond, maar waarin uw werkzaamheden al gerealiseerd zijn vóór 2013, dient u hier rekening mee te houden.

Als u vóór 1 maart 2013 een deelfactuur heeft verstuurd met een btw-tarief van 21 procent, maar uw dienst wordt afgerond in de periode tussen 1 maart 2013 tot 1 maart 2014, dient op de definitieve factuur het verlaagde btw-tarief te worden toegepast.
Wanneer uw dienst vóór 1 maart 2013 is afgerond, valt deze niet onder het verlaagde tarief.

Contact
Mocht u vragen hebben over het verlaagde btw-tarief, neem dan gerust contact met ons op.