Schenkingsvrijstelling aangepast

Schenkingsvrijstelling aangepast

Op deze manier wil het kabinet een poging doen de Nederlandse economie van een positieve impuls te voorzien. Maar wat betekent verruiming van de schenkingsvrijstelling voor ondernemers? In dit artikel leggen wij het nader uit.

Recent schreven wij nog over het stamrecht BV dat in het Belastingplan 2014 op de schop gaat. Hierin is onder meer het voornemen opgenomen om bestaande stamrechten zonder heffing een revisierente te kunnen laten uitkeren. Deze regeling lijkt voor veel stamrecht BV’s gunstig uit te pakken, maar is per geval afhankelijk.

Verruiming schenkingsvrijstelling
Ook het besluit van het kabinet om een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in te voeren lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag namelijk in plaats van maximaal 51.407 euro nu maximaal 100.000 euro belastingvrij worden geschonken, waarbij onder meer het leeftijdscriterium is verdwenen. Daarnaast hoeft onder de tijdelijke regeling de schenking niet meer van ouder op kind gedaan te worden, maar kan dit ook door een familielid of derde worden gedaan.

De schenking dient wel gebruikt te worden voor de eigen woning. Het kan hierbij gaan om een aankoop of verbetering van de woning, een aflossing van de eigenwoningschuld of voor de aflossing van een restschuld. Houd er daarbij rekening mee dat deze schenking wordt verrekend met eerdere schenkingen die zijn gedaan.

Geen vrijstelling op bedrijfswoning
Toch is het ook hier, net als bij de wijzigingen rondom het stamrecht BV, per persoon afhankelijk of de nieuwe regels gunstig uitvallen. Het is namelijk vooralsnog onduidelijk hoe hoog de vrijstelling precies is wanneer er al eerder gebruik is gemaakt van de vrijstelling.

Daarnaast is de vrijstelling alleen van toepassing op een particuliere woning, waardoor ondernemers met een eigen woning die tot het bedrijfsvermogen behoort geen recht hebben op de vrijstelling.

Belastingvoordeel
Of de vrijstelling gunstig voor u uitpakt is dus afhankelijk van meerdere factoren. Als u bijvoorbeeld besluit om uw hypotheekschuld versnelt af te lossen verliest u daardoor wel een deel van uw hypotheekrenteaftrek.

Let er daarnaast op of u bij versneld aflossen te maken krijgt met een boeterente. Bij de vier grootste banken van Nederland wordt er geen boete opgelegd wanneer de hypotheekschuld wordt afgelost, maar dit geldt niet voor alle hypotheekverstrekkers. Vraag daarom aan uw hypotheekverstrekker of u boetevrij mag aflossen.

Daarentegen kunt u besparen op de erfbelasting, aangezien het bedrag dat u nu belastingvrij schenkt aan uw kind niet meer bij overlijden onder de erfbelasting valt. Daarnaast bespaart de schenker op de box 3-heffing over zijn danwel haar spaargeld.

Vrijblijvende afspraak
Mocht u nog dit jaar willen profiteren van de verruimde vrijstelling wijzen wij u er op dat deze vóór 1 maart 2014 moet zijn aangevraagd. Als u in 2014 gebruikmaakt van de vrijstelling dient deze uiterlijk vóór 1 maart 2015 zijn aangevraagd.

Wilt u weten hoe u mogelijk kunt profiteren van de tijdelijke verruiming van de vrijstelling? Maak dan een vrijblijvende afspraak met Planmasters, uw accountantskantoor in Hoorn.