Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid voor u

Wat betekent de Wet Werk en Zekerheid voor u

Eind februari heeft de Tweede Kamer in ruime meerderheid steun gegeven aan de Wet Werk en Zekerheid. De VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Bontes en de SGP namen de wet in de Tweede Kamer aan. Met deze wet worden de regels rond ontslag gewijzigd en krijgen flexwerkers sneller recht op een vast contract.

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Wel zijn er enkele wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht, om zo een aantal politieke partijen over de streep te trekken en tegelijkertijd de kans dat de wet wordt aangenomen in de Eerste Kamer te vergroten. Deze zal zich later dit jaar over de wet buigen.

Een belangrijke wijziging is dat werknemers na het tweede contract bij verlenging een vaste aanstelling dienen te krijgen. Deze kortere ketenbepaling zou eerder nog op 1 juli 2014 ingaan, maar is nu uitgesteld tot 1 juli 2015.

Deze regel geldt dus voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 in dienst treden. Iemand die nu in zijn eerste contract zit, kan zodoende nog wel een derde contract op tijdelijke basis krijgen.

Gevolgen ontslag

Verder zijn de ontslagroutes vastgelegd. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen en arbeidsongeschiktheid wordt dit altijd via het UWV geregeld. Bij ontslag om persoonlijke redenen wordt dit geregeld via de kantonrechter.

Verder krijgen werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest, bij ontslag een vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en overstap naar een andere baan. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal 75.000 euro.

Hierbij is een uitzondering gemaakt voor kleine bedrijven. Ondernemingen met minder dan 25 werknemers mogen bij de berekening van deze transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren vóór deze datum blijven bij de berekening van de transitievergoeding zodoende voorlopig buiten beschouwing. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2020.

Vragen over Wet Werk en Zekerheid

Als uw boekhouder in Hoorn geven wij u graag advies over de Wet Werk en Zekerheid. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen.