Extra geld voor mkb via MIT

Extra geld voor mkb via MIT

MIT-regeling

Ook dit jaar gaat het kabinet de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) uitvoeren. In 2013 werd door minister van Economische Zaken Henk Kamp ook al een bedrag van 20 miljoen euro vrijgemaakt, wat binnen enkele weken werd verdeeld over 1700 mkb-bedrijven. De regeling was daarmee fors overvraagd.

Voor 2014 heeft het kabinet het bedrag voor de MIT-regeling verhoogd met ruim 50% tot 32 miljoen euro. Hiervan wordt door de provincies Noord-Brabant en Limburg ieder 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zij zetten in op het versterken van de voor hen belangrijke topsectoren, te weten High Tech Systems (Noord-Brabant) en Agri&Food en Tuinbouw (Limburg).

De MIT-regeling is erop gericht om innovatie en samenwerking te stimuleren. MKB-ondernemers kunnen via de MIT-regeling een beroep doen op onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het verstrekken van kredietregelingen voor bijvoorbeeld d aanschaf van (innovatieve) machines.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de MIT-regeling? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft één loket geopend voor het indienen en afhandelen van alle aanvragen. Deze vindt u hier. U kunt vanaf 15 april gebruikmaken van de regeling.

Kom ik in aanmerking?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een mogelijke subsidieaanvraag? Neem dan contact op met uw boekhouder in Zwaag.