VAR-verklaring 2014 ook in 2015 nog geldig

VAR-verklaring 2014 ook in 2015 nog geldig

 De aanvraag van een VAR-verklaring zou vanaf begin 2015 digitaal moeten gaan plaatsvinden via een webmodule bij de Belastingdienst. Eind augustus zal hiervoor een wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden ingediend.

Het is de bedoeling dat de webmodule vanaf begin 2015 beschikbaar is, maar dit kan ook later worden. Hierdoor zal de huidige aanvraagprocedure voor de VAR-verklaring komen te vervallen.

Verantwoordelijkheid opdrachtgevers

Een ander gevolg van de invoering van de webmodule zal zijn dat de opdrachtgever en opdrachtnemer hun arbeidsrelatie moeten toetsen. Hierin zal de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever toenemen, al is vooralsnog onduidelijk voor welke zaken dit zal gelden.

In de webmodule moet in ieder geval duidelijk worden gemaakt waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Hierdoor kan de Belastingdienst zien hoe beide partijen de aanvraag hebben ingevuld.

Verder zal door de invoering van de webmodule de VAR-verklaring niet langer automatisch worden verlengd, maar jaarlijks of per opdracht te worden aangevraagd.

VAR-verklaring ook in 2015 geldig

Door de invoering van de webmodule is besloten dat er een overgangsperiode komt. VAR-verklaringen die in 2014 zijn afgegeven kunnen zodoende ook gedurende de eerste maanden van 2015 gebruikt worden. Voor hoeveel maanden dit zal zijn wordt afhankelijk van de snelheid waarmee het wetsvoorstel wordt aangenomen en de webmodule wordt ingevoerd.

Hierdoor moet de invoering van het nieuwe systeem soepel verlopen en wordt rechtszekerheid geboden, om zo te voorkomen dat gebruikers van de VAR de Belastingdienst zullen benaderen.

Var-verklaring aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw VAR-verklaring of heeft u vragen over alle veranderingen? Neem dan contact met ons op.