Wat betekent Prinsjesdag voor ondernemers?

Wat betekent Prinsjesdag voor ondernemers?

Een van de belangrijkste opmerkingen van Minister Jeroen Dijsselbloem is dat er volgend jaar in Nederland sprake gaat zijn van een economisch herstel. De koopkracht van de consument zal naar verwachting met gemiddeld 0,5% stijgen en daar zal het bedrijfsleven van profiteren.

Toekomstfonds

Ondernemers krijgen in de begroting voor 2015 ook een aantal nieuwe stimuleringsmaatregelen tot hun beschikking om kapitaal mee op te halen. In totaal zal er maximaal 2,5 miljard euro aan financieringsruimte zijn waarmee mkb-bedrijven hun groeiplannen kunnen financieren.

Zo trekt het kabinet in totaal 155 miljoen euro extra uit om de kredietmogelijkheden voor het mkb uit te breiden. Een deel hiervan zal afkomstig zijn uit het nog op te zetten toekomstfonds, dat een startkapitaal zal krijgen van 200 miljoen euro. De intentie is dat hiermee vooral innovatieve en snelgroeiende mkb-bedrijven geholpen worden.

In de Miljoenennota staan zodoende diverse financieringsinitiatieven voor het mkb. Waar wij echter teleurgesteld in zijn is de geringe aandacht voor fiscale maatregelen om ondernemerschap te stimuleren en maatregelen die de administratieve lasten van ondernemers verlagen. Wij zouden het toejuichen als het kabinet in deze richting meer initiatief zou tonen.

Lastenverlichting

Ook zal het kabinet de lasten op diverse onderdelen gaan verlichten en de belastingdruk verminderen. Zo wordt het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties opnieuw verlengd en geldt deze nu tot juli 2015.

Ook wil het kabinet 1 miljard euro uittrekken voor de verlichting van de lasten op arbeid. Hiervan zal de helft worden besteed aan het uitstellen van de afbouw van de arbeidskorting en 475 miljoen euro voor de verlaging van het tarief in de eerste schijf.

In totaal zal er 15 miljard euro worden vrijgemaakt om de belastingdruk op arbeid te verminderen. Hiermee wil het kabinet volgend jaar 100.000 extra banen creëren en moet het voor kleine ondernemers aantrekkelijker worden om mensen in dienst te nemen.

Vragen over de begroting?

Heeft u vragen over wat de begroting voor 2015 voor u betekent? Neem dan gerust contact met ons op.