BGL voorlopig uitgesteld

BGL voorlopig uitgesteld

Eerder dit jaar werd het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) door staatssecretaris Wiebes ingediend als vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) Ook al zou de VAR-verklaring ook in 2015 nog geldig zijn, is op verzoek van de VVD door de Tweede Kamer gevraagd om uitstel voor de invoering van de BGL.

Schijnzelfstandigheid

Diverse partijen hadden eerder al aangegeven geen voorstander te zijn van de BGL. Zo waren zzp organisaties er tegen, terwijl de Raad van State zich ook kritisch uit liet.

De BGL is omstreden, omdat er onder meer twijfels zijn over de effectiviteit voor de aanpak van schijnzelfstandigheid. Onder de term schijnzelfstandigheid wordt verstaan: Als werknemer gedwongen ontslag ontvangen en vervolgens ingehuurd worden als zzp’er of freelancer.

Uit onderzoek van ZZP Barometer blijkt echter dat slechts een op de dertien zzp’ers zichzelf als schijnzelfstandige beschouwt.

Hogere administratieve lasten

Daarnaast werd er gevreesd voor hogere administratieve lasten. Momenteel is het nog zo dat een zzp’er een VAR-verklaring aanvraagt bij de Belastingdienst, waardoor deze weet dat de ondernemer belasting afdraagt en dus niet de opdrachtgever.

Bij de BGL zou de opdrachtgever echter ook een deel van het papierwerk moeten invullen, terwijl zzp’ers voor iedere opdracht een nieuwe BGL zouden moeten maken.

Alternatieven BGL en webmodule

De BGL is om deze redenen nu op de lange baan geschoven, waarbij nog onzeker is of er een definitieve streep doorheen wordt getrokken.

Staatssecretaris Wiebes gaat nu alternatieven onderzoeken die door onder meer de zzp organisaties zijn aangedragen. Zo zal er worden gekeken naar het beter benutten van bestaande handhavingmiddelen van de Belastingdienst, maar ook naar het verbeteren van de voorgestelde webmodule.

Als uw boekhouder zijn wij blij dat er naar een beter alternatief wordt gezocht. Door de BGL vrezen wij namelijk dat bedrijven huiverig worden om zzp’ers in te huren en dat lijkt ons niet de bedoeling.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven. Dit geldt voor mensen in loondienst maar ook de zzp’ers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de huidige stand van zaken over de VAR-verklaring, BGL of webmodule? Neemt u dan gerust contact met ons op.