Alternatief voor VAR en BGL in de maak

Alternatief voor VAR en BGL in de maak

Eerder schreven wij al dat de BGL (Beschikking geen Loonheffingen) voorlopig is uitgesteld vanwege een aantal bezwaren. Zo zouden bij de BGL de administratieve lasten hoger worden, terwijl de aanpak van schijnzelfstandigheid ook onvoldoende zou zijn.

Mede daarom is de VAR-verklaring ook in 2015 nog geldig, maar wordt er tegelijkertijd ook gewerkt aan een alternatief voor zowel de VAR als BGL. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dit aan de Tweede Kamer laten weten.

Alternatief voor BGL

Het kabinet gaat serieus kijken naar het alternatief voor de BGL dat gezamenlijk is aangedragen door verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties. In dit alternatief krijgt zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer de verantwoordelijkheid om de juiste informatie door te geven aan de Belastingdienst.

De organisaties stellen dat de verantwoordelijkheid bij de BGL onvoldoende is gewaarborgd, terwijl ze met dit alternatief ook het systeem willen vereenvoudigen.

Het kabinet gaat nu kijken in hoeverre dit alternatief haalbaar is en of de Belastingdienst meer mogelijkheden moet krijgen om op te kunnen treden voor de handhaving hiervan.

Update in het voorjaar

Staatssecretaris Wiebes zal in het voorjaar een nieuwe brief aan de Tweede Kamer sturen met daarin de uitkomsten van het onderzoek. In de tussentijd zal er onder meer overleg gepleegd worden met de werknemers- en werkgeversorganisaties over het alternatief.

De brief van Wiebes zal daarnaast ook ingaan op de gevolgen voor de geldigheid van de VAR. Tot die tijd kunt u in ieder geval de VAR voor 2014 als 2015 blijven gebruiken.

Vragen over VAR en BGL?

Heeft u vragen over het aanvragen van de VAR of wat de gevolgen van de BGL (of het alternatief) kunnen zijn voor uw onderneming? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.