Meer omzet voor mkb verwacht

Meer omzet voor mkb verwacht

Onderzoeksbureau Panteia schrijft in een recent gepubliceerd rapport dat het vertrouwen van Nederlandse bedrijven en consumenten is toegenomen.

Vooral Nederlandse bedrijven die exporteren profiteren momenteel van de goedkope euro en lage olieprijs, iets wat volgens de onderzoekers over heel 2015 een positief effect zal hebben op de resultaten.

Maar ook de Nederlandse consument zal de omzet van het midden- en kleinbedrijf stuwen. Zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat consumenten steeds meer besteden, terwijl het vertrouwen redelijk stabiel blijft.

Omzetstijging mkb en grootbedrijf

Panteia verwacht dat het mkb in 2015 een omzetgroei van 2,25% zal realiseren, terwijl het grootbedrijf de omzet met 2% zal zien toenemen.

Daarnaast zal de werkgelegenheid binnen het mkb dit jaar toenemen met 1%, wat neerkomt op 45.000 werknemers. Voor grotere bedrijven rekent Panteia op een werkgelegenheidsgroei van 0,5% en dat zou daarmee 10.000 werknemers zou betekenen.

Meer vraag zakelijke diensten

Wanneer er wordt ingezoomd op de sectoren, verwacht Panteia dat vooral zakelijke diensten meer zullen worden afgenomen.

Het onderzoeksbureau ziet al enige tijd dat er een toenemende vraag is naar onder meer architecten, marketingbureaus en uitzendorganisaties. Voor 2015 verwacht Panteia dat deze vraag naar zakelijke diensten over een breder spectrum zal toenemen. Voor groothandels verwachten de onderzoekers met 3,25% de sterkste groei.

Horeca en detailhandel

Het toegenomen consumentenvertrouwen in Nederland is onder meer te danken aan een lage inflatie, wat er volgens Panteia toe zal leiden dat de horeca en detailhandel in 2015 een omzetgroei zullen zien van respectievelijk 1,5% en 1%.

Ook webshops zullen een stijging van de omzet zien volgens Panteia, wat ondersteund wordt door cijfers van het CBS over de Nederlandse detailhandel.

Na vijf jaren van krimp was er namelijk in 2014 voor het eerst weer sprake van een groei van de verkopen in de detailhandel. De omzet nam over het hele jaar toe met 0,5%, wat vooral te danken was aan een omzetgroei in het vierde kwartaal op jaarbasis van 3%.

Webshops lieten hierin op jaarbasis een omzetgroei van bijna 10% zien en verwacht wordt dat deze trend zal worden doorgezet in 2015.

Wij helpen u groeien

Met een toenemend consumentenvertrouwen en aantrekkende export is de kans groot dat uw bedrijf ook een groei zal laten zien in 2015.

Uw administratieve lasten kunnen in dezelfde lijn stijgen. Wilt u goed voorbereid zijn op deze groei of heeft u hulp nodig bij uw administratie? Wij staan voor u klaar!