Meer budget voor MIT-regeling

Meer budget voor MIT-regeling

Uit een rapport van onderzoeksinstituut Panteia blijkt dat 67% van de innovatiesubsidies in 2014 terecht is komen bij het mkb. Het ministerie van Economische zaken heeft een aantal subsidieregelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Hieronder volgt een overzicht hoeveel hiervan bij het mkb terechtkomt:

·         Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) – 50%

·         Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) – 50%

·         Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) – 92%

·         Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) – 72%

Panteia heeft in de berekeningen niet de zelfstandigenaftrek meegenomen. Wanneer dit wel zou worden gedaan, komt het percentage uit op 85% van het totale budget voor 2014 dat bij het mbk terecht is gekomen. Dit laat zien dat de overheid het mkb ziet als een belangrijke groeimotor.

MIT-regeling vernieuwd

Speciaal voor het topsectorenbeleid worden in publiekprivate samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen gekeken naar mogelijkheden om het mkb verder te ondersteunen. Daarom is in 2014 de MKB-Innovatiestimulering Topsectoren ingevoerd, ook wel de MIT-regeling genoemd.

Het afgelopen jaar zijn er voorstellen gedaan om de MIT-regeling aan te passen. Zeker nu de Nederlandse economie verder lijkt aan te trekken, vindt de Nederlandse overheid het van belang dat ondernemers kunnen blijven investeren.

Daarom is de MIT-regeling voor 2015 vernieuwd en zijn er vier verschillende instrumenten opgenomen. Afhankelijk van het type vraag kunnen ondernemers gebruikmaken van:

·         Kennisvouchers

·         Adviesprojecten

·         Haalbaarheidsprojecten

·         R&D-samenwerkingsprojecten

Aanvragen MIT-regeling

Vanaf 19 mei kunnen mkb-bedrijven in de topsectoren gebruikmaken van de nieuwe MIT-regeling 2015. En waar in 2014 nog €32 miljoen beschikbaar werd gesteld voor de MIT-regeling, is het budget voor dit jaar verhoogd naar €50 miljoen.

U kunt zich via regioloketten tot 1 september aanmelden voor de MIT-regeling en via het eLoket van de RVO tot en met 15 september 2015. De regio wordt bepaald door de plek waar uw bedrijf is gevestigd.

Vragen over de MIT-regeling

Heeft u vragen over de MIT-regeling of hulp nodig om deze aan te vragen? Neem dan gerust contact met ons op.