Wat zijn de gevolgen van de Brexit

Wat zijn de gevolgen van de Brexit

Direct na de definitieve uitslag op 23 juni van het referendum in het Verenigd Koninkrijk over het verlaten van de Europese Unie (EU) ontstond er onrust op de financiële markten, waarbij vooral financiële instellingen en bouwbedrijven onder druk kwamen te staan omdat zij naar verwachting het hardst worden getroffen op korte termijn.

Voorlopig zijn de Britten echter nog lid van de EU en is nog niet bekend wanneer het officiële uittredingsproces gaat plaatsvinden. De lopende EU-verdragen zijn nog minimaal twee jaar geldig voor het Verenigd Koninkrijk en in de tussentijd zal er onderhandeld worden over een nieuwe invulling hiervan.

Mede daarom is het nog onzeker wat de economische gevolgen van de Brexit zullen zijn voor onder meer Nederland op langere termijn, maar hebben analisten in ieder geval een aantal scenario’s geschetst.

Economische impact

ING stelt dat het Verenigd Koninkrijk na Duitsland met een aandeel van 15% de grootste economie binnen de EU is en 10% van de Europese export richting de Britten gaat. Zij dragen daarnaast voor 1,5% bij aan de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product (bbp) van de EU.

Nederland is een handelsland en zal daarom relatief veel merken van de Brexit. Nederland is namelijk een van de landen die de meeste handel bedrijft met het Verenigd Koninkrijk en na Duitsland is het de belangrijkste handelspartner . De Britse vraag is goed voor 3,7% van de totale productie van goederen en diensten in Nederland en verantwoordelijk voor 3,3% van de werkgelegenheid. Alleen voor Ierland en Malta is het Verenigd Koninkrijk een nog belangrijkere handelspartner.

De economische impact zal volgens adviesbureau Global Counsel van alle Europese landen het grootst zijn voor de Nederlandse economie. Nederlandse bedrijven hebben in totaal voor €177 miljard investeringen in het Verenigd Koninkrijk, dat in 2013 deze bedrijven €9 miljard opleverde en goed was voor 1,5% van het bbp.

Volgens het Centraal Planbureau moet Nederland tot 2030 rekening houden met een kostenpost die kan oplopen tot €10 miljard en mogelijk nog hoger kan uitvallen door minder innovatie en een lagere productiviteitsstijging. Zij schatten in dat de kosten voor Nederland neerkomen op een verlies van 1,2-2% van het bbp.

Sectorverschillen

Op sectorniveau stelt ING vast dat de elektrische en optische apparatenindustrie, leer- en (leren) schoenenindustrie en de textielindustrie het meest afhankelijk zijn van de Britse vraag. Een zesde tot zevende deel van hun werk is hiervan afhankelijk.

De groothandel en de sector overige zakelijke diensten en verhuur van machines en apparaten worden minder hard getroffen, maar omdat deze veel groter van omvang zijn hebben deze een grotere economische impact op de Nederlandse economie.

Vragen over de Brexit?

Bedrijft u handel met het Verenigd Koninkrijk en wilt u meer weten wat de mogelijke financiële gevolgen zijn voor uw bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.