Kosten huurwoning aftrekbaar voor ondernemers

Kosten huurwoning aftrekbaar voor ondernemers

Al jaren wordt de kostenaftrek van een werkruimte voor ondernemers met een koopwoning aan strenge eisen onderworpen, zoals het creëren van een eigen opgang en separaat toilet. Sinds kort kan dit ook voor ondernemers met een huurwoning.

Op 12 augustus jongstleden heeft de Hoge Raad namelijk bevestigd dat ondernemers met een huurwoning de kosten voor hun werkruimte onder voorwaarden kunnen aftrekken. Zzp’ers mogen de volledige huurkosten in aftrek brengen op de winst, onder gelijktijdige bijtelling van een bedrag voor privégebruik.

Hoe werkt het?

De belangrijkste eis voor ondernemers met een huurwoning is dat zij minimaal 10% van het huis voor hun onderneming gebruiken. In dit geval wordt het huurrecht tot het ondernemingsvermogen gerekend. Een werkruimte aan huis kan een schoonheidssalon betreffen, maar ook een simpele werkkamer waar de ondernemer aan zijn administratie werkt.

Voldoet de hurende ondernemer aan deze eis, dan mag hij alle huurkosten van de winst aftrekken. Let u wel op dat voor het privégebruik van de woning er wel een correctie moet worden aangebracht, namelijk 1,85% van de WOZ waarde. Dit verschil dient eerst weer verrekend te worden met de winst.

Deze uitspraak geldt uitsluitend voor ondernemers die binnen de inkomstenbelasting vallen en niet voor werknemers of DGA’s.

Hoe zit het met de andere woonlasten en huursubsidie?

Naast de huur maakt de ondernemer voor zijn huurwoning ook kosten op het gebied van gas, water, licht en diverse verzekeringspremies. Ook deze kosten mag de ondernemer aftrekken.

Ontvangt u als ondernemer huursubsidie, dan beschouwt de Belastingdienst dit als een vorm van inkomsten. In dat geval moet de ondernemer de ontvangen huursubsidie optellen bij de winst.

Toch niet voor iedere hurende ondernemer

Helaas geldt deze regeling niet voor iedere ondernemer met een huurwoning die desondanks aan de 10% eis voldoet.

Werkt u al jaren vanuit een huurwoning, maar heeft u nooit eerder de huurlasten tot het ondernemingsvermogen gerekend en dus opgegeven bij de Belastingdienst? Dan mag u dit niet ineens veranderen. De Belastingdienst gaat namelijk niet akkoord met een herziening van eerder gemaakte keuzes op dit vlak.

De regeling geldt alleen voor ondernemers die bijvoorbeeld net gestart zijn, maar ook voor ondernemers die van een koophuis naar een huurhuis zijn verhuisd. Samengevat gaat het om alle ondernemers die nog geen afrekening met de Belastingdienst hebben gehad.

Of er een wetswijziging komt waarmee dit principe ook met terugwerkende kracht voor andere hurende ondernemers gaat gelden is op dit moment nog niet bekend.

Heb je de aangifte al ingediend over het belastingjaar waarin je de huurwoning hebt betrokken of dat je met je onderneming bent gestart, maar is belastingaanslag nog niet definitief opgelegd? Dan kun je wellicht met een herziende aangifte inkomstenbelasting over dat jaar alsnog de huurwoning tot je ondernemingsvermogen etiketteren. Vraag naar de mogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het aftrekken van huurkosten en eventuele bijkomende kosten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee!