Wetsvoorstel vereenvoudiging btw-teruggaaf over onbetaalde facturen

Wetsvoorstel vereenvoudiging btw-teruggaaf over onbetaalde facturen

September jongsleden heeft de overheid het wetsvoorstel ‘Fiscale vereenvoudigingswet 2017’ gepresenteerd die het proces om de btw-teruggaaf over onbetaalde facturen moet verbeteren. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers als deze wet daadwerkelijk zou worden aangenomen?

Onbetaalde facturen

Voor ondernemers is er niets zo vervelend als een factuur die niet betaald wordt. Vaak heeft u wel diensten verricht of zelfs producten geleverd. Soms lukt het middels een incassobureau om het te vorderen bedrag alsnog te ontvangen, maar veelal blijft de ondernemer met de schade zitten.

Een extra vervelende bijkomstigheid is dat u natuurlijk netjes de btw heeft afgedragen na de periodieke btw-aangifte. Om de schade te beperken is het mogelijk om in ieder geval deze btw weer terug te vragen, maar tot op heden was dit een complex en onzeker proces.

Wetsvoorstel Fiscale Vereenvoudigingswet 2017

Wat houdt het wetsvoorstel in en hoe kunt u hier mogelijk gebruik van maken wanneer u in een dergelijke kwestie verzeild raakt? Het wetsvoorstel kent kortgezegd vijf belangrijke uitgangspunten/voorwaarden.

Termijn van één jaar

Het recht op teruggaaf geldt vanaf 2017 zodra de factuur één jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Dit moet echter wel gelijk in het tijdvak gebeuren waarin de termijn van één jaar is geëindigd.

Stel dat de uiterste betaaltermijn van uw factuur 31 januari 2017 betreft, dan kunt u vanaf 31 januari 2018 de btw weer terugvragen bij de Belastingdienst en heeft u tot uiterlijk 31 januari 2019 om deze aanvraag in te dienen.

Indien u zelf geen uiterste betaaltermijn heeft vermeld op de factuur, geldt de wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de klant in kwestie eerder aangeeft de factuur niet te kunnen/willen te voldoen, gaat de termijn van één jaar vanaf dat moment al in.

Moment van terugvragen

Wanneer u de afgedragen btw over een onbetaalde factuur weer wilt terugvragen, dient u dit tijdens de periodieke btw-aangifte te doen.

Wij raden u daarom aan dit zo snel mogelijk tijdens de eerstvolgende periodieke btw-aangifte te doen. U hoeft in dit geval dus geen afzonderlijk verzoek meer in te dienen bij de Belastingdienst. Omdat deze regeling op het moment van schrijven slechts nog een wetsvoorstel betreft, is het nog niet geheel duidelijk hoe u uw verzoek binnen uw btw-aangifte kunt verwerken.

Als de factuur alsnog wordt voldaan

Wanneer u een verzoek tot teruggave heeft ingediend bij de Belastingdienst, maar het openstaande bedrag wordt alsnog (deels) voldaan, dan dient u bij de eerst volgende periodieke btw-aangifte deze alsnog weer (deels) te voldoen.

Overdracht

Bij overdracht kan de overnemer ook een beroep doen op het terugvragen van de btw als de factuur nog binnen de termijn van één jaar valt. Echter gaat het hier om een afwijkende situatie, waardoor de overnemer in dit geval wél een afzonderlijk verzoek moet indienen bij de Belastingdienst. De overnemer kan dit dus niet via de eerstvolgende periodieke btw-aangifte doen.

Overgangsregeling

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen geldt deze ook voor facturen waarvan de uiterste betaaltermijn vóór 1 januari 2017 is verstreken. De termijn van één jaar gaat dan ook op 1 januari 2017 in.

Meer informatie

Het wetsvoorstel zou een hoop duidelijkheid verschaffen en zorgt ervoor dat gedupeerde ondernemers in ieder geval sneller de btw terugkrijgen.

Indien u meer wilt weten over het wetsvoorstel kunt u natuurlijk contact met ons opnemen en mocht er meer nieuws komen over het wetsvoorstel, dan brengen wij u daar middels onze website van op de hoogte.