Wiebes stopt toch gunstige huuraftrek

Wiebes stopt toch gunstige huuraftrek

Op 12 augustus werd door de Hoge Raad nog bevestigd dat ondernemers met een huurwoning de kosten voor hun werkruimte onder voorwaarden konden aftrekken van de winst en beloofde staatssecretaris Eric Wiebes dat deze regeling zou blijven bestaan voor zzp’ers.

Schrappen huuraftrek

Op 25 oktober heeft Wiebes echter aangegeven de huuraftrek voor zzp’ers toch te willen schrappen door met name de toenemende bekendheid van de regeling. De afgelopen periode maakte slechts 1% van de zzp’ers gebruik van de regeling, wat de Nederlandse overheid circa 20 miljoen euro kostte, maar Wiebes verwacht dat dit zal toenemen.

De staatssecretaris stelt dat naar schatting momenteel 450.000 zzp’ers in aanmerking komen voor de huuraftrek regeling. Wanneer de helft daadwerkelijk gebruik zou maken van het belastingvoordeel, zou dit de Nederlandse schatkist 500 miljoen euro kosten. Daarnaast daalt dankzij de aftrekpost het verzamelinkomen van deze ondernemers, waardoor zij meer huurtoeslag kunnen krijgen.

Dit zou tegelijkertijd zorgen voor een scheve verhouding tussen zzp’ers met een koophuis en een huurwoning. Daarom wil Wiebes dit gelijktrekken en kunnen beiden geen kosten van een onzelfstandige werkruimte meer aftrekken.

De regels voor zzp’ers met een zelfstandige woonruimte blijven gelijk en kunnen dus wel worden afgetrokken van de winst, ongeacht of de ondernemer een koophuis of huurwoning heeft.

Belastingfooi

Door het schrappen van de regeling realiseert Wiebes een meevaller van 20 miljoen euro en wil hij deze gaan inzetten om ondernemers een kleine belastingfooi te geven.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.