Groot deel ondernemers onzeker over financiele kennis

Groot deel ondernemers onzeker over financiele kennis

Jaarlijks ontvangt de KvK circa 20.000 telefonische vragen en 300.000 bezoeken op de website van ondernemers omtrent financiering en geldzaken. Uit adviesgespreken die daaruit volgen blijkt vaak dat de problemen van deze ondernemers veroorzaakt worden door een gebrek aan kennis van geldzaken of dat deze onvoldoende op orde is.

Kennis fiscale wetgeving

Naar aanleiding van deze vele vragen die de KvK jaarlijks ontvangt heeft zij een onderzoek gehouden onder 1.676 ondernemers, waarvan 691 mkb’ers en 985 zzp’ers. Hieruit komt naar voren dat ongeveer de helft van de ondernemers onzeker is over hun kennis van geldzaken.

Wanneer wordt ingezoomd op welke financiële kennis ondernemers onzeker zijn komen de volgende onderwerpen naar voren:

  • 49% over de fiscale wetgeving rondom de inkomstenbelasting
  • 52% over de basisprincipes van de balans en winst- en verliesrekening
  • 54% over de benodigde cijfers voor een rentabiliteitsprognose om de winstgevendheid in kaart te brengen.

Van de ondervraagde ondernemers geeft ongeveer 66% aan dat zij voor belastingen, het opstellen van de winst- en verliesrekening en de balans ondersteuning inschakelen. Slechts 25% zegt zich bij de rentabiliteitsprognoses en het regelen van de pensioenvoorziening te laten adviseren.

Veel ondernemers geven aan dat zij hun geldzaken en financiën zelf regelen. Van de MKB’ers schakelt 35% een accountant in en 24% een externe boekhouder. Bij zzp’ers heeft 14% een accountant in de arm genomen en 28% een boekhouder.

Zelf geldzaken regelen

Ondernemers willen graag baas blijven over hun eigen situatie. Van de mkb’ers geeft 83% aan dat financiële beslissingen zelf worden genomen, terwijl dat percentage bij zzp’ers op maar liefst 98% ligt.

In de rest van de gevallen wordt de hulp van een accountant, boekhouder of familieleden ingeschakeld. Verder geeft 27% van de mkb’ers geeft aan dat zij geen hulp krijgen bij financiële beslissingen, terwijl dit percentage bij zzp’ers op 59% ligt.

Dit is verrassend, aangezien een toekomstgerichte visie van belang is om grip op financiële zaken te hebben. Ondernemers die namelijk wel zeker van hun zaak zijn presteren vaak beter dan ondernemers die aangeven over minder financiële kennis te beschikken. Het is dus in ieder geval raadzaam om financieel advies in te winnen.

Financiële problemen

Uit het onderzoek van de KvK komt verder naar voren dat 62% van de mkb’ers en 52% van de zzp’ers in de afgelopen drie jaar te maken heeft gehad met een ongewenste financiële situatie.

Ongeveer 20% van de ondernemers gaf aan dat een zakelijke bankrenking ontoereikend was of er onvoldoende nieuwe klanten waren en daarmee omzet is misgelopen.

Mede daardoor heeft bijna 20% van de mkb’ers en 12% van de zzp’ers in de afgelopen drie jaar een of meerdere betaalachterstanden gehad, terwijl 25% van de ondernemers privé-middelen heeft moeten aanwenden om een zakelijk tekort te compenseren.

Wilt u uw financiële kennis bijspijkeren of heeft u ondersteuning nodig bij uw boekhouding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.