Kabinet wil eigen rechtspersoonlijkheid voor VOF

Kabinet wil eigen rechtspersoonlijkheid voor VOF

Personenvennootschap niet nieuw

Het idee voor een VOF met eigen rechtspersoonlijkheid (personenvennootschap) is niet nieuw. Begin deze eeuw werd hiervoor al een wetsvoorstel ingediend, maar in 2011 uiteindelijk ingetrokken vanwege de complexiteit. Zo zouden er onder meer extra administratieve lasten ontstaan voor de ondernemer.

Het huidige kabinet vindt de huidige regelgeving rondom personenvennootschappen als de VOF echter te verouderd en wil deze flexibeler maken. Daarom is er een breed samengestelde werkgroep opgericht die het hoofd heeft gebogen over de mogelijkheden om het idee van een VOF met eigen rechtspersoonlijkheid weer levensvatbaar te maken.

VOF met eigen rechtspersoonlijkheid

In het onderzoeksrapport van de werkgroep zijn een aantal voorstellen gedaan om een VOF met eigen rechtspersoonlijkheid alsnog te realiseren.

Momenteel is het nog zo vastgelegd dat het gemeenschappelijke vermogen van de vennoten ook het vermogen van de VOF is. In het onderzoeksrapport over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht wordt onder andere het voorstel gedaan dat een VOF via een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) rechtspersoonlijkheid kan worden gegeven, waardoor de VOF ook een eigen afgescheiden vermogen moet kunnen krijgen.

Voordelen VOF met eigen rechtspersoonlijkheid

Het grote voordeel is dat bij wisseling van vennoten door toe- of uittreding geen aandeel in de afzonderlijke bestanddelen van het vennootschapsvermogen hoeft te worden geleverd.

Daarnaast is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd voor onroerende zaken die tot het vennootschapsvermogen behoren, omdat deze tot de vennootschap zelf behoren. Wel zal hiervoor de overdrachtsbelasting moeten worden aangepast

Verder is een notariële akte als extra waarborg niet nodig, omdat vennoten in het huidige rechtssysteem aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de personenvennootschap.

Het onderzoeksrapport adviseert echter wel dat een VOF met eigen rechtspersoonlijkheid geen zelfstandig lichaam voor de vennootbelasting wordt, maar fiscaal transparant blijft en inkomsten danwel verliezen op het conto komen van de vennoten. Op deze manier kunnen vennoten hun aandeel hierin verrekenen met eigen inkomsten of resultaten.

Meer weten over de VOF?

Het kabinet heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend en afgewacht moet worden hoe deze wordt beoordeeld door de Kamer.

Ben u van plan om een VOF op te richten of wilt u meer weten over de gevolgen voor uw VOF? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan.