Voorkom een belastingaanslag

Voorkom een belastingaanslag

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding aan de overheid voor gemiste rente. Wanneer blijkt dat u als ondernemer nog een bedrag dient te betalen, kan daar rente over verschuldigd zijn. Is er sprake van een teruggaaf, dan kunt u onder (zeer strikte) voorwaarden een rentevergoeding ontvangen.

Per 1 april 2014 is er voor de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting en omzetbelasting een minimumpercentage van 4% ingesteld van de belastingrente, terwijl dit percentage voor de vennootschapsbelasting zelfs op 8% ligt.

Het kan lonen om kritisch te kijken naar de voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Hiermee kan namelijk worden voorkopen dat deze hoge rente in rekening wordt gebracht.

Te lage voorlopige aanslag

Mocht u een te lage voorlopige aanslag hebben gehad voor uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2016, is het eveneens zaak om hier kritisch naar te kijken. Vanaf 1 juli 2017 wordt hier namelijk belastingrente over geheven.

Indien uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is wel vereist dat u tijdig actie onderneemt. De termijn waarop u een herzieningsverzoek kunt indienen voor uw voorlopige aanslag over 2016 loopt namelijk tot uiterlijk 24 maart 2017.

Ook is het raadzaam om wanneer u nog geen voorlopige aanslag over 2016 heeft gehad deze op te vragen bij de Belastingdienst. Zo wordt voorkomen dat u alsnog mogelijk een belastingrente moet betalen.

Wilt u meer weten over de voorlopige aanslag voor uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2016? Neem dan gerust contact met ons op.