Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd