WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks