Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen