Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst