Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait