Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld

Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld