Corona-update

Corona-update

Corona-update

Vanaf heden kunnen de TVL en NOW voor het 1e kwartaal 2021 worden aangevraagd.
Dus hierbij weer even een update van de belangrijkste regelingen:

TVL 1e kwartaal 2021

Deze kan vanaf vandaag t/m 30 april 2021 17.00 uur worden aangevraagd bij het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl. 

Hier kan ook een proefberekening worden gemaakt.

NOW 1e kwartaal 2021

Deze kan vanaf vandaag t/m 14 maart 2021 worden aangevraagd bij het UWV.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming/rekenhulp-schatting-hoogte-tegemoetkoming-now

Via https://www.simulatienow.nl/4e-tranche/ kan er ook een proefberekening worden gemaakt.

Definitieve NOW 1.0

Deze moet voor 23 maart 2021 zijn aangevraagd. Dus als je NOW 1.0 hebt gehad in 2020 en je hebt de definitieve NOW aanvraag nog niet gedaan, doe dit dan nog op tijd.

Dit kan via de volgende link: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/index.aspx

Definitieve TVL (3e kwartaal 2020)

Als je TVL hebt ontvangen voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, zal de RVO je vragen om vóór 1 april 2021 je werkelijke omzet door te geven. Zij berekenen dan het definitieve subsidiebedrag. Dit noemen we de vaststelling. Hierover zou je van het RVO per e-mail bericht moeten krijgen.

Bijzonder uitstel belastingen

Ook deze regeling is weer verlengd. Er kan nu t/m 30 juni 2021 bijzonder uitstel worden aangevraagd.

Meer informatie over de voorwaarden en hoe je uitstel kan aanvragen, staat op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis

Als je bijzonder uitstel van betaling hebt, ontvang je vóór 1 oktober 2021 een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Je kunt deze aflossen dan van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024.

Informatie over alle regelingen?

Meer informatie over alle regelingen kunnen jullie vinden op de overzichtelijke website van de Kamer van Koophandel: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.
Ook over de diverse financieringsregelingen.

Mocht u hulp nodig hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.