Corona-update

Corona-update

Het kabinet heeft toegezegd de maatregelen ook in het derde kwartaal 2021 voort te zetten. Onderstaand weer even de status van de belangrijkste lopende regelingen:

TVL 2e kwartaal 2021

Deze kan waarschijnlijk vanaf half juni worden aangevraagd bij het RVO.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Hier kan ook een proefberekening worden gemaakt.

NOW 2e kwartaal 2021

Deze kan van 6 mei 2021 t/m 30 juni 2021 worden aangevraagd bij het UWV.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/vierde-aanvraagperiode-now/detail/hoe-hoog-is-de-tegemoetkoming/rekenhulp-schatting-hoogte-tegemoetkoming-now

Via https://www.simulatienow.nl/4e-tranche/ kan er ook een proefberekening worden gemaakt.

Definitieve NOW 1.0

Deze is uitgesteld en moet nu voor 31 oktober 2021 zijn aangevraagd. Dus als je NOW 1.0 hebt gehad in 2020 en je hebt de definitieve NOW aanvraag nog niet gedaan, doe dit dan nog op tijd. Dit kan via de volgende link: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/index.aspx

Definitieve NOW 2.0

Deze kan inmiddels ook aangevraagd worden. Dit moet voor 5 januari 2022. Maar handig om dit alvast te regelen.

Dit kan via de volgende link: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx

Definitieve TVL (4e kwartaal 2020)

Als je TVL hebt ontvangen voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020, zal de RVO je vragen om vóór 1 juli 2021 je werkelijke omzet door te geven. Zij berekenen dan het definitieve subsidiebedrag. Dit noemen we de vaststelling. Hierover zou je van het RVO per e-mail bericht moeten krijgen.

Bijzonder uitstel belastingen Ook deze regeling is weer verlengd. Er kan nu t/m 30 juni 2021 bijzonder uitstel en/of verlenging van bijzonder uitstel worden aangevraagd. Vanaf dat moment moet er ook over de perioden weer belasting betaald worden. Meer informatie over de voorwaarden en hoe je uitstel kan aanvragen, staat op:   https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis   Als je bijzonder uitstel van betaling hebt (inclusief verlenging), dan mag je deze vanaf 1 oktober 2022 in 5 jaar terugbetalen (+rente).  

Meer informatie over alle regelingen kunnen jullie vinden op de overzichtelijke website van de KVK (https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/). Ook over de diverse financieringsregelingen.