Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding

Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding