Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt

Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt