Hoe werkt het alternatief van de VAR

Hoe werkt het alternatief van de VAR

Eerder schreven wij al dat de VAR en BGL vervangen zouden worden door een alternatief. Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor het alternatief voor de VAR.

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, zal de VAR per 1 januari definitief worden vervangen door een stelsel van modelcontracten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp). Deze modelcontracten zijn goedgekeurd door de Belastingdienst en de nieuwe wet heeft vooral als doel om schijnconstructies met zzp’ers aan te pakken.

In de nieuwe regeling krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de keuze een eigen overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst, of gebruik te maken van de voorbeeldovereenkomsten die door de Belastingdienst al zijn goedgekeurd.

Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst

De voorbeeldovereenkomsten worden opgesteld door de belangenorganisaties van de opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarna deze door de Belastingdienst worden beoordeeld. In de overeenkomst is niets opgenomen over de inkomsten van de opdrachtnemer.

Een van de zaken die nieuw is in het alternatief is de voorbeeldovereenkomst per sector.  Wanneer opdrachtnemers werken aan de hand van zo’n overeenkomst, zijn zij niet in dienst van de opdrachtgever en hoeft die dus geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf overeenkomsten opstellen en laten beoordelen door de Belastingdienst. Daaruit komt dan naar voren of een opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen, terwijl de opdrachtnemer volgens de overeenkomst te werk moet gaan.

In het najaar zal de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten op zijn website publiceren die zijn goedgekeurd en roept nu al op om overeenkomsten ter beoordeling aan hen voor te leggen.

Overeenkomst laten beoordelen

Wilt u ook een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst? Een verzoek ter beoordeling kan verstuurd worden naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. De Belastingdienst belooft dat complete verzoeken binnen zes weken worden behandeld.

Stuur in ieder geval de volgende gegevens mee:

·         Bedrijfsnaam

·         Soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair (zoals een accountant of administratiekantoor).

·         Gegevens van de contactpersoon

·         Wanneer u zelf als opdrachtgever of –nemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN

·         Of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer is bedoeld

·         Duidelijk overzicht van alle afspraken

·         Welke werkzaamheden en onder welke omstandigheden worden uitgevoerd

·         Of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen

·         Welke specifieke regelgeving of certificeringeisen gelden

Wilt u zeker weten dat uw overeenkomst compleet is en een grotere kans maakt om goedgekeurd te worden door de Belastingdienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.