Berichten

Ondernemers moeten voortaan nog beter letten op de omzetbelasting (BTW) die zij opgeven bij de Belastingdienst.

Na het indienen van de BTW-aangifte merkt u natuurlijk of u te veel of te weinig BTW heeft betaald. U kunt dit echter corrigeren via een BTW-suppletie. Wanneer u over...

Het kabinet neemt dit voorjaar een aantal besluiten die van invloed gaan zijn op zzp’ers. Er wordt onder meer besloten over de pensioenopbouw van zelfstandigen en over het verminderen van de regeldruk. Dan wordt ook duidelijk in hoeverre zzp’ers worden geraakt door de crisis.

...

De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) jaarlijks aan ondernemers in rekening brengt voor de inschrijving in het handelsregister verdwijnt vanaf 1 januari 2013 helemaal. Dit is de uitkomst van een overleg tussen verschillende vakorganisaties en minster Verhagen.

...