Berichten

Ondernemers ontvangen regelmatig spookfacturen. Vaak staan er herkenbare onderwerpen op als ‘verplicht, ‘heffing’, ‘gemeentegids’ of ‘handelsregister’, maar zijn dit slechts op factuur lijkende aanbiedingen. 

...

Vanaf 1 januari 2013 worden er nieuwe factuureisen gesteld. De wijzigingen hebben vooral betrekking tot de uitreiking, inhoud en bewaring van facturen. Wij hebben voor u van deze regels een handig overzicht gemaakt.

...

Per 1 oktober 2012 wordt het hoogste btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Hierdoor worden niet alleen producten en diensten duurder, maar zorgt het ook voor meer administratie. Wij hebben voor u een aantal zaken op een rij gezet.

...

Recent heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel Flex bv genoemd. Hiermee wordt het voor ondernemers makkelijker om een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) op te stellen.

...

 Het akkoord over de bezuinigingen dat recent werd gesloten tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie brengt nogal wat teweeg. De maatregelen zijn erop gericht om het begrotingstekort terug te brengen tot 3% van het bruto binnenlands product (bbp), waarmee voldaan wordt aan de eisen...

De belastingdienst heeft recent bekend gemaakt dat het problemen heeft met de verwerking van uitstelverzoeken voor de belastingaangifte. Een deel van de aanvragen die zijn ingediend door belastingadviseurs namens hun klanten is zoekgeraakt, zo heeft de fiscus inmiddels bevestigd.

...

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de zzp’ers moeite heeft met zijn of haar administratie, waarbij zij niet genoeg tijd voor vrij kunnen maken om deze goed bij te houden. Opvallend is dan ook dat nog maar zo weinig zzp’ers hun boekhouding uitbesteden.

...

Ondernemers moeten voortaan nog beter letten op de omzetbelasting (BTW) die zij opgeven bij de Belastingdienst.

Na het indienen van de BTW-aangifte merkt u natuurlijk of u te veel of te weinig BTW heeft betaald. U kunt dit echter corrigeren via een BTW-suppletie. Wanneer u over...

Het kabinet neemt dit voorjaar een aantal besluiten die van invloed gaan zijn op zzp’ers. Er wordt onder meer besloten over de pensioenopbouw van zelfstandigen en over het verminderen van de regeldruk. Dan wordt ook duidelijk in hoeverre zzp’ers worden geraakt door de crisis.

...