Berichten

De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) jaarlijks aan ondernemers in rekening brengt voor de inschrijving in het handelsregister verdwijnt vanaf 1 januari 2013 helemaal. Dit is de uitkomst van een overleg tussen verschillende vakorganisaties en minster Verhagen.

...